2012-02-06 15:55Nyheter

Sigtuna kommun och Tällberg Foundation stärker sitt samarbete

null

Sigtuna kommun, som stod värd för Tällberg Forum sommaren 2011, och Tällberg Foundation fortsätter stärka sitt samarbete. Ett nytt samarbetsavtal mellan parterna tar sikte på ett långsiktigt partnerskap och innebär att Tällberg Foundation förlägger två av årets arrangemang i Sigtuna kommun, Tällberg Winter Forum och det nationella seminariet Nya vägar & Nya handslag.

När Tällberg Forum 2011 genomfördes i Sigtuna kommun var det första gången någonsin det skedde utanför Leksand och Tällberg i Dalarna. Samarbetet mellan Tällberg Foundation och Sigtuna kommun upplevdes som mycket positivt av båda parter som gärna ser ett fortsatt samarbete de kommande åren. Tällberg Foundation har nu två hem, Tällberg och Sigtuna kommun.

Tällberg Winter Forum 2012 är ett internationellt seminarium under temat Is Free Speech also the Business of Free Enterprise. Det genomförs 23-25 februari i Sigtuna kommun och kommer att samla 60-80 ledande tjänstemän, företagsledare, representanter från internationella organisationer/civilsamhället och ledande forskare, från världens alla hörn.

Tällberg Foundations nationella seminarium Nya vägar och Nya handslag genomförs 9-10 maj och kommer att behandla svensk samhällsutveckling, hur samverkar samhällets aktörer för att få till stånd en god samhällsutveckling. Till mötet väntas 200 ledande svenska företrädare från politik, näringsliv och samhällsliv.

- Det är med stolthet och glädje jag välkomnar Tällberg Foundation tillbaka till Sigtuna kommun med flera arrangemang de kommande åren. Vi har funnit varandra både som människor och organisationer. Nu ska vi tillsammans se till att människor från olika delar av världen och olika samhällssektorer kan komma samman under bra mötesformer för att diskutera och ställa de viktiga och avgörande frågorna om samtiden och framtiden. Det finns knappast någon bättre plats för det än Sigtuna - alla tiders mötesplats, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira politisk sekreterare, 0727-27 67 92.

Fakta Tällberg Foundation (www.tallbergfoundation.org)
Tällberg Foundation är en ideell, obunden organisation som grundades 1981. Stiftelsens huvudsakliga fokus är att samla ledare från hela världen och från varierande bakgrund för diskussion och eftertanke. Tällberg Foundation skapar många nya samtal genom egna arrangerade seminarier, workshops, analyser, lärresor och även i en rådgivande kapacitet.

 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se