2014-01-16 14:34Nyheter

Sigtuna i bräschen vid offentlig upphandling

null

I veckan röstade EU-parlamentet om nya regler för offentlig upphandling, som bland annat ska göra det enklare för kommuner och myndigheter att ställa miljökrav. Sedan 2012 har Sigtuna kommun valt att ställa höga krav i sin upphandling av mat för att förbättra djurhållningen. Något som då drogs ända upp till kammarrätten.

I Sigtuna är konsumentmakt en metod. När Sigtuna kommun år 2010 skulle storhandla mat för de kommande tre åren, till ett värde av 57 miljoner kronor, ställde man som första kommun någonsin dessa nya krav; att djuren får transporteras högst åtta timmar till slakt, antibiotikabehandling ska ske när det är veterinärmedicinskt motiverat och djuren ska vara bedövade före avblodning. Kraven ogillades av en anbudsgivare och överklagades ända upp till Kammarrätten -som gav Sigtuna rätt.

De nya EU-reglerna innebär att miljökrav och krav på bra villkor för arbetare ska få vägas in i högre grad än tidigare. Förhoppningsvis vågar nu fler kommuner ställa högre krav på leverantörer – när risken minskar för att dras in i juridiska processer.

Sigtuna är en Fairtrade City och en Eko-kommun, vilket bl a innebär att kommunens upphandlingar ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle.

Läs mer:

Priset inte viktigast, SVT Rapport 2014-01-15

EU röstar om nya miljöregler för lättare miljökrav vid upphandling, SR 2014-01-15

Ställ krav på den offentliga måltiden, LRF:s hemsida

Sigtuna kommun får ställa krav på bättre djurhållning i sin upphandling, Sigtuna kommuns hemsida

Ställ krav på maten, DN 2011-04-15Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se