2013-07-29 09:00Nyheter

Rasstereotyper i barn- och ungdomskultur diskuteras på Sigtuna Litteraturfestival

null

Tobias Hübinette är forskare vid Mångkulturellt centrum och lärare vid Södertörns högskola, och arbetar med frågor som rör ras och vithet i relation till dagens Sverige. Under de senaste åren har en rad offentligen debatter kring rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur blossat upp och han ställer sig frågan varför just dessa frågor har blivit aktuella nu? Tobias Hübinette försöker även, med utgångspunkt från några av dessa debatter, förstå vad problematiken med rasstereotyper i barn- och ungdomskultur innebär på ett större plan. 


Föreläsningen äger rum under Sigtuna Litteraturfestival söndagen den 18 augusti kl.12.00-12.50, Sigtuna Bibliotek. 

Ur programmets 60 punkter:
Henrik Arnstad, Berättarministeriet, Carl Johan De Geer, Maria Sveland m.fl.


Årets Sigtuna Litteraturfestival genomförs i brett samarbete mellan Destination Sigtuna, Tällberg Foundation, Sigtunastiftelsen, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar. 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se