2011-06-23 10:45Nyheter

Ny audioguide på Sigtuna Museum

Från och med den 4 juli finns audioguider på Sigtuna Museum.
Till utställningen Kungen, Kristus och Sigtuna kan du lyssna till berättelsen om hur staden växer fram. Du får också höra några av medeltidens sigtunabor, hur de talar, hur de gnabbas!

Fråga efter audioguiden i museets reception, den är lätt att använda. Berättelsen är specialskriven, givetvis baserad på fakta, men för den skull inte utan vare sig fantasi eller humor, det lär vi oss av några sigtunabor som träder fram ur historiens dunkel.

Producerad av Sigtuna Museum i samarbete med Iris Media AB.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se