2015-04-14 18:21Nyheter

​Museernas vårmöte 2015 i Sigtuna: Museet – ett nav i demokratin

null

Onsdagen den 15 april startar Sveriges största nationella museikonferens i Sigtuna. Under temat Museet – ett nav i demokratin kommer konferensen bland annat att sätta fokus på hur museerna kan vara med och påverka det samhälle som de verkar i.

– Museerna har en betydelsefull roll att spela i det svenska samhället. Vi ser det därför som mycket angeläget att lyfta frågan om hur museisektorn kan påverka och själva står rustade inför samhällets förändringar, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Under konferensens första dag talar bl.a. kulturminister Alice Bah Kuhnke och delar ut museibranschens finaste pris – Årets museum. Dessutom kommer Riksförbundet Sveriges museers framtidsdokument att presenteras. Framtidsdokumentet kommer att vara utgångspunkt för inspirerande dagar genomsyrade av samtal, idéutbyte, konkret lärande och framtidsanalyser.

Media är välkomna att delta under hela eller delar av mötet. Anmäl gärna ditt deltagande till anders.wikstrom@sverigesmuseer.se.
Tid: onsdag 15 april till fredag 17 april. Se hela programmet här.
Plats: Vårmötet öppnas på Wenngarns slott, den 15 april kl. 13.00.För mer information, kontakta gärna:Anders Wikström, projektledare Vårmötet 2015: 0739 84 19 19, anders.wikstrom@sverigesmuseer.se

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer: 0708 11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Några punkter ur programmet:
What are museums for?
Director of Policy & Research, Glasgow life Mark O ́Neill, FMA Phd. Reviewing historical and philosophical answers to this question exposes fault lines in museum thinking, with institutional, staff and visitor perceptions being out of alignment or in conflict. This talk will explore these fault lines to find sources for inspiration for how museums can change in the next 20 years.

Framtidens deltagare
Författaren och programledaren Johanna Koljonen talar om hur vi kan engagera framtidens museideltagare och hur man kan skapa demokratiska upplevelser på museet.


Vad kan man förvänta sig?

Ekonomiprofessorn och författaren Micael Dahlén tar ett makroperspektiv på samhälls- och beteendeförändringar som påverkar oss alla. Kreativitet, innovationer, media och förväntningssamhället – där det nästa alltid är det bästa, och streamness – där allt från musik, film, nyheter och stora händelser numera streamas. Med teknikens hjälp kan alla vara med utan att egentligen vara med. Hur kommer det här att speglas i våra beteenden och i museernas roller framöver?

Riksförbundet Sveriges museer arrangerar årets vårmöte tillsammans med Sigtuna museum, Destination Sigtuna och Riksutställningar. Medarrangörer är Skoklosters slott, Historiska museet, Stockholms läns museum, Stads- och Medeltidsmuseet i Stockholm, Torekällbergets museum samt Norrtälje Museum & Konsthall.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se