2011-06-23 10:28Nyheter

Konstprojekt får träden att tala under Tällberg Forum

null

Mellan den 29 juni och 3 juli gästas Sigtuna av Tällberg Forum, ett internationellt möte där delegater från hela världen samlas för att diskutera framtidens frågor. Flera seminarier och workshops äger rum på Sigtunastiftelsen. Som en inramning till Tällberg Forums tema How can we agree to agree medverkar Sigtunastiftelsen med konstprojektet Imagine trees.

-Sigtunastiftelsen, liksom Tällberg Forum, präglas av medvetenheten om att vi behöver flera olika språk om vi vill fördjupa vår förståelse av olika frågor. Konstnärliga uttryck, med det levande trädet i centrum, skapar rum för hopp och eftertanke som kompletterar seminarier och workshops, säger Alf Linderman direktor vid Sigtunastiftelsen.

Konstprojektet är inspirerat av Yoko Onos fredsutställning Imagine Peace där den bärande idén är ett så kallat Wish Tree. Alla som passerar Sigtunastiftelsen, Tällbergs Forums delegater, boende i Sigtuna och övrig allmänhet erbjuds att komma med en önskan eller en bön, skriva ner den på en lapp och fästa den vid trädet, en slags kollektiv förhoppning om en bättre framtid och värld. Alla önskningar kommer sedan att skickas till Imagine Peace Tower på Island, på så sätt blir konstprojektet också en del av en global rörelse.

Projektet Imagine trees omfattar flera konstnärliga uttryck på Sigtunastiftelsen under Tällberg Forum. Siluetter av trädkramare i naturlig storlek omfamnar Sigtunastiftelsens äppelträd och tallar, den lokala textilkonstnärinnan Tina Caléns tovade blommor smyckar acasiaträdet utanför Sigtunastiftelsen refugium och i Rosengårdssalen visas Ira Löfmans konstfotoutställning Ögonblick av närvaro med träd som tydligt tema.

I samband med Tällberg Forum kommer även Barbro Fagerlinds utställning Re: Art att visas i Sigtunastiftelsens kapell. Barbro Fagerlind arbetar med sakrala föremål skapade av återvunna konservburkar. Barbro Fagerlind håller en workshop på Sigtunastiftelsen med temat ”Folkhemsaltare” den 2 juli som en del av Tällberg Forums program En kväll för framtiden.

 

För mer information vänligen kontakta:
Sofia af Geijerstam, information och kommunikationsansvarig vid Sigtunastiftelsen
Telefon: 08 592 589 24 eller 073 593 55 68
sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se