2013-07-31 09:00Nyheter

KG Hammar gästar Sigtuna Litteraturfestival

null

KG Hammar gjorde under sin tid som ärkebiskop sig känd som både frispråkig och orädd. KG Hammar stödde den kontroversiella utställningen Ecce Homo och uttalade sig positivt om homosexuellas rättighet till äktenskap, vilket ledde till att han blev mycket omtyckt men också starkt kritiserad. Under sin tid som ärkebiskop försökte han även nå ut till troende såväl som tvivlare.

Under Sigtuna Litteraturfestival deltar KG Hammar i tre programpunkter:

Vad ger mening i våra liv? Lör 17/8 kl.14.00 Mariakyrkan.

- ett samtal mellan Henning Mankell och KG Hammar under ledning av Marika Griehsel

Att vårda sin inre människa. Lör 17/8 kl.16.00 Sigtunastiftelsen
- ett samtal mellan Åsa Nilsonne, KG Hammar och Marie Ryd under ledning av Dan-Erik Sahlberg
Vägen valde dig – ett samtal med KG Hammar. Sön 18/8 kl.15.00 Sigtunastiftelsen.Under sin föreläsning på Sigtunastiftelsen berättar han öppenhjärtligt om sin tro, om hans liv och gärningar samt de böcker han har skrivit. KG Hammar talar även om sin stora förebild Dag Hammarskjöld. 


Årets Sigtuna Litteraturfestival genomförs i brett samarbete mellan Destination Sigtuna, Tällberg Foundation, Sigtunastiftelsen, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar. 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se