2013-07-19 09:00Nyheter

Filosofiskt café med Tulsa Jansson under Sigtuna Litteraturfestival

null

Du har svaren! Personer som idag, av någon anledning, söker hjälp bör inte bara bli tröstade utan bli uppmuntrade att tänka själva, hävdar Tulsa Jansson. Tulsa Jansson är verksam som filosofisk praktiker och menar att människor måste utmana sig själva, det är först då de kan formulera en fråga som kan leda fram till ett svar som kan hjälpa dem. 

Under Sigtuna Litteraturfestival leder Tulsa Jansson ett filosofiskt café med frågeställningen "Vad är ett gott liv?" där hon talar om hur vi kan bli klokare genom att använda filosofi i våra liv.

Tulsa Jansson håller sitt föredrag lördagen den 17 augusti på Café Valvet, Sigtuna. 

Ur programmet på Sigtuna Litteraturfestival:
Henning Mankell, Kristina Ohlsson, Patrik Lundberg, Roslund & Hellström, KG Hammar, Mattias Ronge, Åsa Nilsonne, Maria Sveland är några av deltagarna. 

Årets Sigtuna Litteraturfestival genomförs i brett samarbete mellan Destination Sigtuna, Tällberg Foundation, Sigtunastiftelsen, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar. 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se