2015-06-12 11:49Nyheter

Destination Sigtunas vd en av fem nominerade när årets hållbara ledare ska utses

null

Idag publicerar styrelsen i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv de fem slutkandidater som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2015. Från besöksnäringen har Destination Sigtunas vd Camilla Zedendahl nominerats för sitt arbete att i samverkan skapa en hållbar destination. Priset delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

- Det känns fantastiskt att bli uppmärksammad för det viktiga arbete vi gör tillsammans. Besöksnäringen är en snabbt växande bransch. Jag och mina kollegor runt Sigtuna och Arlanda, känner ett stort ansvar för att arbeta hårt för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Att våga lägga konkurrens åt sida och att på allvar samarbeta för att göra skillnad har varit vårt mål. Jag är stolt över att få leda detta arbete, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna.  

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury och vinnaren tillkännages vid prisutdelningen som sker  den 13 oktober 2015. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999.

Juryn 2015 består av:

  • Karin Bodin, VD för Polarbröd och 2014 års vinnare av priset
  • Peter Norman, tidigare Finansmarknadsminister och 2012 års vinnare av priset
  • Mattias Klum, Naturfotograf åt bl.a. National Geographic
  • Annika Helker Lundström, tidigare VD på Svensk Vindenergi numera Nationell Miljömålssamordnare
  • Håkan Wirten, Generalsekreterare för WWF
  • Ylva Öhrnell, Ordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Miljö- och Kvalitetschef för DHL Freight
  • Lena Ander, Generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv

”Årets välförtjänta slutkandidater verkar i olika branscher och industrier vilket visar på att ett hållbart ledarskap är betydande för hela näringslivet. Allt fler företag vill säkerställa en ansvarsfull affärsverksamhet och lyfter därför hållbarhetsfrågorna till en strategisk nivå. Vi ser att hållbarhetsfrågorna i allt större utsträckning blir en del av VD:ns och ledningens ansvar och arbete. Frågorna hamnar inte längre enbart på hållbarhetschefens bord utan lyfts alltmer i hela organisationen", understryker Lena Ander, Generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Årets slutkandidater verkar i olika branscher och visar att hållbarhetsfrågorna är viktiga för hela organisationen - på ett strategiskt plan så väl som på medarbetarnivå. Hållbarhetsfrågorna ligger inte enbart på hållbarhetschefens bord, utan är relevanta även för andra positioner.

Priset Hållbart Ledarskap är avsett för personer, främst inom svenskt näringsliv, som inte har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig sysselsättning, men som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sina organisationer eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

"Det behövs fler tydliga ledare inom näringslivet som vågar och förstår vikten av att öka takten i omställningen mot hållbarhet. Årets slutkandidater spänner över ett flertal brancher och finalisterna visar på ett fantastiskt engagemang, kreativa lösningar och framförallt, ett hållbart ledarskap, precis det som vi i NMC vill lyfta fram och premiera!” säger Ylva Öhrnell, Ordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Läs mer om priset här

Slutkandidaterna

Lars Appelqvist, VD, Löfbergs Lila AB

Lars Appelqvist har drivit igenom att hållbarhetstänket har integrerats i hela verksamheten och i alla delar av värdekedjan – från böna till kopp. Idag handlar det till exempel om egna utvecklingsprojekt i odlarländer som hjälper kaffebönder att möta klimatförändringar och förbättra sina livsvillkor, smarta och effektiva transporter med båt och tåg, energieffektiviseringar som resulterat i oförändrad energianvändning trots att produktionen fördubblats och att öka intresset för hållbart kaffe bland kunder och konsumenter.

Johan Söderström, VD, ABB Sverige

Johan Söderström sätter hållbarhet överst på agendan i praktisk handling, såväl i alla interna möten som i externa möten med kunder, ägare och andra intressenter. Johan bygger upp en företagskultur där hälsa och säkerhet, integritet och miljö utgör stommen. Han följer personligen upp det ständiga förbättringsarbetet på plats ute i linjen och arrangerar workshops med hållbarhet som tema i sina möten med svenska ABB:s ledningsgrupper.

Sofie Gunolf, VD, Indiska Magasinet AB

Sofie Gunolf arbetar konsekvent och engagerat med att utveckla Indiskas sedan länge väl grundade arbete med ansvarsfull handel, till ett fullt integrerat hållbarhetsarbete där alla medarbetare och, i ökande grad, kunderna involveras. Med bas i ett engagemang för arbetsförhållanden i Indien som senare har breddats till att aktivt arbeta med andra bolag i textilbranschen kring vattenfrågor har Indiska nu tagit steget vidare och gjort hållbarhetsfrågorna till en del av bolagets strategi. Under Sofies ledning har olika initiativ lanserats. Bland annat har ledningen och medarbetare i Sverige och Indien utbildats och ett samarbete med Myrorna kring vintagejeans och återanvändning har initierats.

Ulf Halvarsson, Chef Fastighetsförvaltning Region Norr, Riksbyggen

Ulf Halvarsson driver miljöarbetet starkt i sin organisation och lyckas engagera medarbetare och kunder inom hållbarhetsarbetet. Ulf har bland annat startat en klimatskola i Umeå dit han bjuder in kunder och potentiella kunder. Han föreläser och ordnar även studiebesök till olika anläggningar (t.ex. återvinningsstationer, vindkraftsproducenter och en ekologisk glassproducent). I klimatskolan har han lanserat en miljötävling där en bostadsrättsförening koras som vinnare och genom detta har hans område vunnit pris för bästa miljöföretag i Umeå.

Camilla Zedendahl, VD, Destination Sigtuna AB

Camilla Zedendahl är sedan många år VD för Destination Sigtuna. Sigtuna är idag den hotelldestination som växer snabbast och med 800 000 gästnätter per år placerar sig på på fjärde plats i Sverige, efter Stockholm, Göteborg och Malmö.Med samarbete som det starkaste verktyg arbetar Destination Sigtuna och Sigtunas hotellnäring för minskade koldioxidutsläpp och ökat ansvarstagande både miljömässigt och socialt. Tillsammans arbetar de deltagande företagen för att bli en hållbar destination. Camilla har genom att lyfta blicken och ta ett större grepp lyckats involvera och engagera många aktörer både inom näringslivet, flygplatsen och kommunen. Detta har också lett till att den egna organisationen inom destinationsbolaget har kunnat växa under senare år.


Bubblare

NMC:s styrelse har förutom slutkandidaterna även utsett två bubblare vars verksamhet tar fram framtidens hållbara ledare. Vilka det är avslöjas i samband med prisutdelningen den 13 oktober 2015. Eftersom bubblarnas verksamhet handlar om hållbarhet kvalificerade de sig inte som slutkandidater till priset Hållbart Ledarskap, men styrelsen vill gärna lyfta fram deras arbete ändå.

Kontakt

För mer information om priset och slutkandidaterna, kontakta pressansvarig Lovisa Lönegren eller Lena Ander, NMC:s Generalsekreterare:

Lovisa Lönegren
lovisa.lonegren@nmc.a.se
010-505 11 07

Lena Ander
lena.ander@nmc.a.se
010-505 10 82

Destination Sigtuna
Sofia Hiller
Sofia.hiller@destinationsigtuna.se
073-640 16 20

Camilla Zedendahl
Camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se
0709-906 973

   


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se