2015-09-16 07:30Nyheter

Destination Sigtunas nya webbplats nominerad till pris

null

I januari lanserade Destination Sigtuna den nya webbplatsen boisigtuna.se. Nu har webbplatsen nominerats till Svenska Publishing Priset. Den 9 november ska den slutliga vinnaren utses.

Boisigtuna.se, som relanserades i början av året, är resultatet av ett brett samarbete. 

Sigtunas bo-nätverk, som leds av Desstination Sigtuna och där kommunen, bygg- och bostadsbolag, mäklare m fl ingår, har tillsammans jobbat fram denna webbplats, som ska synliggöra Sigtuna som en plats att bo på, inte bara besöka. 

Målet har varit att det är till webbplatsen man ska gå i första hand för att söka efter information och inspiration om Sigtuna kommun som boplats vare sig det gäller pendlarmöjligheter, jobb, bostad som fritid. 

Ett viktigt inslag är att via filmer och artiklar lyfta invånarnas berättelser och låta dem berätta om hur det är att bo i Sigtuna. Vad gäller det grafiska uttrycket ska det kännas i webplatsens utformning att det är Sigtuna som är avsändare.

- Sigtuna är en fantastisk kommun att bo i och ett av Destination Sigtunas uppdrag är att berätta om detta. För oss har det varit viktigt att skapa kommunikationen tillsammans med de som bor och verkar här. Resultatet är boisigtuna.se och vi är glada över att vi nominerats till Svenska Publishing Priset för vårt gemensamma arbete, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna.

Destination Sigtunas webbplats boisigtuna.se har nominerats i kategorin Digitalt - offentlig sektor. Övriga nominerade är Göteborg.com, Gymnasieval Huddinge, Hässleholms kommun, Brottsoffermyndigheten samt Skellefteå kommun.  


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se