2012-08-01 17:33Nyheter

Bodil Jönsson kommer till Sigtuna Litteraturfestival

null

I slutet av nittiotalet pratades det mycket om stress, och att "inte ha tid". Fysikern och författaren Bodil Jönssons "10 tankar om tid" satte ord på vad många kände. Hon delade upp tiden i olika kategorier av tid och pekade våra olika upplevelser av tid snarare än tiden i sig själv. Hon talade också om en allmän förändring i hur vi uppfattar tid, som "Before google" och "After google". 

Sedan boken kom 1999 har Bodil skrivit ett tiotal böcker. Dom handlar fysik på ett vardagligt plan. Hur tänker vi kring tid, mat och medicin? Hur fungerar vi? 

Bodil är en oerhört engagerad och uppskattad föreläsare och vi är så glada att hon vill komma till Sigtuna Litteraturfestival den 18 augusti och dela med sig av sina tankar!


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se