2012-08-13 07:57Nyheter

Bo Ekman reflekterar under Sigtuna Litteraturfestival

null

Bo Ekman är grundare och styrelseordförande i Tällberg Foundation, vilken regelbundet sammanför ledande personer med skilda bakgrunder från olika länder och med annorlunda tankar och idéer för att ge och få nya impulser och för att diskutera hur vår alltmer globaliserade värld kommer att påverka oss. 

Bo Ekman är även författare till flera böcker och en ivrig samhällsdebattör som bl.a. tar upp övergripande frågor runt vår miljö.

På Sigtuna Litteraturfestival reflekterar Bo Ekman kring konst, teknologi och vetenskap: hur dessa tre yttringar av människans kreativitet samverkar. Möt Bo kl. 11.00 på RC Chocolat i Sigtuna stad


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se