2015-04-14 14:19Nyheter

​Återinvigning av Sigtuna Museum

null

Nästa år är det 100 år sedan som Sigtuna Museum grundades men den stora presenten har Sigtuna kommun redan gett. På lördag 18 april, efter ett drygt års renovering, slås nu dörrarna upp till ett museum som bjuder på många spännande nyheter på en yta som är dubbelt så stort som tidigare.

-Kulturen är en viktig del i alla demokratiska samhällen. Det var därför självklart för oss att rusta upp museet för att göra det mer modernt och mer tillgängligt. Jag ser med spänning fram emot alla intressanta utställningar som kommer att fylla museet de kommande åren, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Tack vare satsningen finns nu Magasinet, där det bland annat finns fyra olika klimatzoner och en avdelning med mänskliga kvarlevor. Nytt är också en studio där besökarna, såväl barn som vuxna, får prova på olika typer av hantverk. Museet har fått en våning till och en hiss, så att det ska vara tillgängligt för alla.

-Under renoveringen har det varit stor nyfikenhet på den här satsningen. Allt från forskare till representanter från olika universitet och andra museum har varit här och tittat och alla har varit lika imponerade. Sigtuna Museum kommer inte bara vara ett tomt skal, utan vi har fått resurser och förutsättningar som gör det möjligt att växa och fylla verksamheten med innehåll, säger Ted Hesselbom, chef för Sigtuna Museum.

En dag i veckan kommer det att finnas Vuxenstudio, tack vare en tidigare medborgardialog.
När Konsthall Märsta öppnades kom ett mejl från en pensionär som önskade att även äldre, inte bara barn, skulle få komma och skapa och ha kreativ verksamhet. En dag i veckan arrangeras numera Öppen Ateljé för vuxna som varit så populärt att även Sigtuna Museum tar med sig detta och bjuder på gratisateljé för dem som vill måla eller skapa.

Dessutom kommer det att arrangeras en hel del aktiviteter för barn i Studion på Sigtuna Museum.

-Jag är glad och stolt över den satsning som vi gjort på museet. Jag ser framför mig att våra skolbarn kommer att vara flitiga besökare i museet framöver. Dessutom kommer besökssiffrorna från turism och kommuninvånare att öka i takt med att den nya basutställningen kommer på plats, säger Marie Axelsson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Första utställningen på Sigtuna Museum blir ”Trä – Tiden är ingenting”, en utställning för alla sinnen och alla åldrar. Väl bevarade träföremål från 1000-talet samsas med möbler och föremål från nutidens nyskapande formgivare, som designgruppen FRONT:s mjuka träbänk i textil. Ute i trädgården finns Hannah Streefklerks broderier i träden och dessutom kommer det gå att blicka in i framtiden, där kläder av trä är en möjlighet.

Klockan 12.00 på lördag (18/4) slås portarna till Sigtuna Museum upp och en timme senare är det en invigningsceremoni.

-Vi hoppas att alla ska känna sig välkomna och att vi kommer att få träffa besökare i alla åldrar. Sigtuna Museum får gärna bli ett utflyktsmål för barnfamiljer, säger Sigtuna Museums chef Ted Hesselbom.

Presskontakt:

Daniel Ferreira
Politisk sekreterare (S)
073-342 51 54
daniel.ferreira@sigtuna.se

Ted Hesselbom
Chef Sigtuna Museum
073-666 32 71
ted.hesselbom@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressekreterare Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se